fbpx

Trägen Kids.

En trygghet för både barn och förälder!

Krav Maga och självförsvar för barn är en aktivitet som ger barnet ett fungerande självförsvar samtidigt som det utvecklar barnets motorik, styrka, gruppkänsla, snabbhet, disciplin, uthållighet, självförtroende och förmåga att försvara sig.

Träning i Krav Maga kommer att gagna ditt barn genom hela livet på en mängd olika områden.

Träningen omfattar en mängd roliga och utvecklande övningar skapade för att barnen skall ta till sig träningen. Träningen för de yngre barnen är mer abstrakt och baseras på lek, motorik, disciplin och lätta självförsvarsövningar anpassade för barnens förmågor.

Träningen i Krav Maga är indelad i fyra förmågor

Teknisk

Effektiva självförsvarstekniker anpassade för barnens utvecklingsstadier fysiskt och mentalt, samt den problematik som kan uppstå i de olika åldersgrupperna.

Fysisk

Styrka, motorik, rörlighet, uthållighet. Detta ger en god motvikt till stillasittande och fysisk inaktivitet i skola och på fritid.

Taktiksk

Taktiskt beteende före, under och efter en konfrontation. Barn klarar av att lära sig ett korrekt beteende under en farlig situation, på samma sätt som de klarar av att bete sig i fröhållande till trafiken.

Mental

Lugn, disciplin, och en inställning som gör dem starka nog att agera rätt i farliga situationer. Självförtroende i mobbningsituationer och kontakt med främmande människor.

Träningskort Barn.

Här hittar du priser för träning i barngrupperna på Trägen.

OBS! Missa inte chansen att köra ett pass i gymmet själv!
För bara 150 kr/mån så kan du nyttja gymmet när ditt barn tränar hos oss!

Trägen Kids – 1 barn

Ett medlemskap för träning i barngrupperna!

Med det här medlemskapet kan ett barn träna på de pass som är anpassade för den åldersgrupp barnet tillhör.

Åldersgrupper: 5-7 år, 8-10 år, 11-12 år.

Pris Autogiro: 295 kr/mån

Trägen Kids – 2 barn

Ett medlemskap för träning i barngrupperna!

Med det här medlemskapet kan två (2) barn träna på de pass som är anpassade för den åldersgrupp respektive barn tillhör.

Åldersgrupper: 5-7 år, 8-10 år, 11-12 år.

Pris Autogiro: 495 kr/mån

Trägen Kids – Förälder

Passa på att träna under tiden ditt barn tränar!

Med det här medlemskapet kan en förälder träna i gymmet under tiden barnet deltager i gruppträning.

OBS! Endast för föräldrar som inte är medlemmar på Trägen.

Åldersgrupper: 5-7 år, 8-10 år, 11-12 år.

Pris Autogiro: 150 kr/mån