Trägen Stänger

Till våra fantastiska medlemmar!

Det är med stor sorg vi nu meddelar att Trägen kommer att stängas ner efter juli månad.

Anledningen till att vi stänger ner Trägen är att vi inte har fått det antal medlemmar som behövs för att driva verksamheten framåt. 

Juli – sista månaden med träning på Trägen. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Nu kör vi på den sista månaden! Juli är som sagt den sista månaden med träning och fet schema som ligger uppe är det som gäller vilket gör att du kan träna som vanligt under juli månad ( https://tragen.gymsystem.se/member#/schedule/1 )
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Medlemsavgifter
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Vi kommer att stänga av din medlemsavgift så att den avgift som drogs den 28/6 blir den sista avgiften. Du kan träna som vanligt under juli månad enligt det schemat som ligger i gymsystem ( https://tragen.gymsystem.se/member#/schedule/1 )
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Vad händer sedan?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
I dagsläget finns det inga planer att starta upp någon ny verksamhet men man vet aldrig vad som sker framåt. Vi kommer givetvis att meddela dig om det skulle bli tal om att köra igång träning igen. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Som jag skrev innan så är vi oerhört ledsna över att behöva meddela det här idag! 

Det har varit fantastiskt att få träna med dig och alla andra fantastiska medlemmar på Trägen under det här året, massor av skratt, svett och en fantastisk gemenskap har varit det som gjort det värt det och det är något som vi alla kommer att ha med oss i minnet.

Med vänliga hälsningar,
Tommy med instruktörer!